Υπό κατασκευή έργο επί της οδού Υδάσπου 3, Ζωγράφος