Διαθέσιμο διαμέρισμα Πέμπτου ορόφου Υδάσπου 3, Ζωγράφος